1930

De Kermisklanten

Het verhaal beschrijft het leven van Suzanne, een vondelinge die wordt opgevoed door de directeur van een reizend circus. Suzanne wordt lid van de groep artiesten als koorddanseres, zij wordt verliefd op luitenant André de Langeac.

Nadat de wrede directeur haar heeft mishandeld ontsnappen Suzanne met Paillasse, Grand-Pingouin en Marion; zij vormen een nieuwe groep Les Gigoletti. Zij gaan naar Normandië en worden daar in bescherming genomen door de graaf des Etiquettes nadat ze zijn uitgenodigd bij hem in het kasteel op te treden.

De graaf is de oom van André (de luitenant), hij betaalt een schuld die zij hebben bij de circusdirecteur. Ook André is aanwezig bij de voorstelling. Als Suzanne een kinderliedje zingt dat ooit werd geschreven door de graaf wordt het hem duidelijk dat zij zijn verloren gewaande dochter is en zo ligt de weg open om met André te trouwen. Een gelukkig einde en een mooie toekomst voor Suzanne Apres le sombre orage... C'est l'amour.

...de voorstelling van gisteravond voor een propvollen schouwburg is uitstekend geslaagd.