1956

Ein Walzertraum

GOOV speelde in 1956 een grootste voorstelling in de stadschouwburg in Groningen. Deze opvoering waar zo'n 120 personen aan meewerkten, was één van de grotere opvoeringen van die tijd. 

Het verhaal beschrijft het leven van Suzanne, een vondelinge die wordt opgevoed door de directeur (Malicorne) van een reizend circus. Suzanne wordt lid van de groep artiesten als koorddanseres, zij wordt verliefd op luitenant André de Langeac.

Nadat de wrede Malicorne haar heeft mishandeld ontsnappen Suzanne met Paillasse, Grand-Pingouin en Marion; zij vormen een nieuwe groep Les Gigoletti. Zij gaan naar Normandië en worden daar in bescherming genomen door de graaf des Etiquettes nadat ze zijn uitgenodigd bij hem in het kasteel op te treden.

De graaf is de oom van André (de luitenant), hij betaalt een schuld die zij hebben bij de circusdirecteur. Ook André is aanwezig bij de voorstelling. Als Suzanne een kinderliedje zingt dat ooit werd geschreven door de graaf wordt het hem duidelijk dat zij zijn verloren gewaande dochter is en zo ligt de weg open om met André te trouwen. Een gelukkig einde en een mooie toekomst voor Suzanne Apres le sombre orage... C'est l'amour.