Hij vond zichzelf niet belangrijk genoeg voor een musical… Wij wel!

Na de succesvolle eigen producties Bommen Berend en Aletta de Musical, waarin we de Groninger geschiedenis tot leven gebracht hebben, is GOOV Muziektheater in samenwerking met een deel van zijn artistieke team tot weer een nieuw en innovatief idee gekomen. GOOV Muziektheater ontwikkelt een musical met als leidraad een nog levende persoon. De musical geeft een totaal ander tijdsbeeld (eigentijdse geschiedenis) weer en is heel herkenbaar voor iedereen. Voor mensen in Groningen, maar zeker ook in heel Nederland. De musical met als werktitel “Buitenspel; De wereld door de bril van Jacques J. d’Ancona” heeft zijn première rond de tachtigste verjaardag van d’Ancona op 15 september 2017 in de Stadsschouwburg Groningen.

Het wordt geen hommage aan een persoon, wel aan het theater en artiesten, in al hun roem en leed, en dat verpersoonlijkt door een kleine recensent. Je moet hem het succes gunnen en daardoor mee kunnen delen in zijn tegenslagen en mee kunnen voelen in zijn glorieuze momenten. De wereld wordt gezien door zijn bril. GOOV Muziektheater heeft zijn toestemming. Hij heeft uit zichzelf aangegeven (en anders was dat onze voorwaarde geweest) ons de artistieke vrijheid te willen laten.

Wij zien als GOOV Muziektheater de uitgelezen kans het perspectief van deze persoon die ons, maar ook alle andere amateurverenigingen in het Noorden, trouw volgde en recenseerde voor het voetlicht te brengen. Natuurlijk is hij niet alleen pleitbezorger van amateurtheater, hij recenseert het hele landelijke veld van professioneel muziektheater. En wat brengt hij veel diverse onderwerpen met zich mee, van voetbal tot theater, van homo-emancipatie tot journalistiek en van de Tweede Wereldoorlog tot televisieamusement.

Comité van Aanbeveling:

De heer Joop van den Ende, Nederlands mediamagnaat op het gebied van televisie en musical. Bij hem, bij de Soundmixshow, is Jacques J. d’Ancona zijn landelijk carrière begonnen. Vele, zo niet alle, VandenEnde-musicals heeft d’Ancona gerecenseerd.

De heer Hans Nijland, algemeen directeur FC Groningen, de club waar Jacques d’Ancona zich mee verbonden voelt en veel voor goede doelen doet. D’Ancona zit nu al 60 jaar in het scheidsrechtersvak en heeft gefloten voor het amateurveld.

De heer Pieter Sijpersma, hoofdredacteur Dagblad van het Noorden, de krant waar Jacques J. d’Ancona nog altijd werkt en waar hij groot geworden is.

De heer Mischa van den Berg, hoofdredacteur RTV Noord. Bij RTV Noord heeft Jacques d’Ancona vele programma’s gemaakt.