Een muzikale kerstgroet

2020 was voor ons allemaal een bijzonder jaar. We blikken terug en zeggen:
’Is het werkelijk een jaar geleden, dat de wereld nog zo anders was?’

Met de kerst voor de deur laat GOOV Muziektheater dit jaar nog één keer van zich horen:
Geheel op eigen wijze, op 1,5 meter en gebruikmakend van bestaande muziek brengen wij onze muzikale kerstgroet:
Want als we allemaal wat meer naar elkaar zouden omkijken, voelt niemand zich deze kerst alleen! We maken er wat van, houden de muziek erin en kijken vol goede moed vooruit!

We wensen jullie allemaal gezonde feestdagen en een heerlijk 2021.
Wees lief voor jezelf en elkaar en we hopen jullie in het nieuwe jaar opnieuw muzikaal te mogen ontmoeten!

(Deze video is opgenomen met in achtneming van alle op dat moment geldende maatregelen)

Kerstgroet GOOV